Beleggingspanden

Een beleggingspand kopen of verkopen? 

Wij adviseren bij het aankopen en verkopen van beleggingspand(en), eventueel in de stille verkoop.

Beleggingspanden kunnen studentenpanden of woningen zijn, verdeeld in meerdere studio's of appartementen. Tevens kunnen deze panden in zowel verhuurde als onverhuurde staat verkeren. Kantoor-/winkelruimtes gecombineerd met een (boven)woning kunnen wij ook aanbieden met eventuele samenwerking met een bedrijfsmakelaar. Kantoor-, horeca- en andere bedrijfsruimtes verwijzen wij door naar bedrijfsmakelaars waar wij een collegiale samenwerking mee hebben.

Bovenstaande woningen kunnen verkocht worden via Pooters Makelaardij. Tevens kunt u bij ons ook terecht voor het aankopen van dit soort woningen. Hierbij kunnen wij u in samenwerking met onze verhuurafdeling, Pro Housing, adviseren en begeleiden in het(weder)verhuur en/of beheer van het pand. Er zal hierbij gekeken worden naar de huidige huurprijzen. Daarbij kan gekeken worden naar de mogelijke groeipotentie van het pand en/of huurprijs waardoor het bruto rendement in kaart kan worden gebracht. Na het achterhalen van alle lasten kan ook het netto rendement vastgesteld worden.

Bij het vaststellen van een juist (ver)koopprijs worden o.a. de volgende punten meegenomen:
- Huurovereenkomsten en voorwaarden
- Huurinkomsten in vergelijking met puntensysteem
- Staat van onderhoud en eventuele direct noodzakelijke kosten die gemaakt worden
- Eventuele renovatie kosten voor realiseren van (hogere) huurinkomsten
- Locatie van het pand
- Courantheid m.b.t. (weder)verhuur
- Gebruiksvergunning en omgevingsvergunning

Tips bij aankoop beleggingspand:

Koopprijs:

Een beleggingspand wordt veelal te koop aangeboden in verhuurde staat. In dit geval is/zijn er huurovereenkomst(en) opgesteld. Het is belangrijk om rekening te houden met deze huurovereenkomst en inzage te hebben in bepaalde voorwaarden zoals looptijd, huurverhogingen en eventuele extra kosten die door berekend kunnen worden. Met inzicht in deze gegevens kan een goede berekening gemaakt worden van de bruto en netto inkomsten.

Bruto inkomsten zijn alle inkomsten inclusief voorschotten en service kosten. Na aftrek voorschotten van gas, water en elektra, service kosten, onderhoud, verzekering en gemeentelijke belastingen blijven de netto inkomsten over. Deze worden op jaarbasis berekenend waarna vervolgens een kapitalisatiefactor wordt toegekend. Een kapitalisatiefactor is afhankelijk van locatie, courantheid en staat van onderhoud. Dit kan verschillen tot 12 tot 18 keer de jaarlijkse huur. De jaarlijkse netto inkomsten x de kapitalisatiefactor bepaald mede de waarde van het pand. De waarde van een beleggingspand is niet alleen van belang voor de aankoopprijs, maar ook voor de financiering. Wat de waarde is, kan op verschillende manieren worden uitgedrukt. Zo is er een onderscheid tussen verhuurde staat of niet- verhuurde staat. Daarnaast zijn de begrippen marktwaarde, markthuur, beleggingswaarde, reële waarde, onderhandse verkoopwaarde en executiewaarde van belang. Waar banken van uit gaan, is verschillend.

Locatie:

Het draait vaak om locatie, locatie en locatie. De locatie is belangrijk om een goede inschatting te krijgen in de courantheid van de verhuur. Bij een kantoorpand is bereikbaarheid en zichtlocatie een belangrijke factor, bij winkelruimtes de locatie waar zich de massa bevindt dus vaker in het centrum van een dorp of stad gevestigd en bij studentenpanden is de afstand van school, supermarkt en centrum een combinatie van factoren. Een lager rendement op een beter locatie kan op langere termijn vaak interessanter zijn vanwege minder leegstand en prijsstijgingen van het beleggingsobject.

Pand:

Uiteraard is het soort pand en onderhoudsstaat belangrijk om inzicht te krijgen in de werkzaamheden en jaarlijks onderhoud dat gerealiseerd moet worden. Achterstallig onderhoud en/of slecht jaarlijks onderhoud kan op lange termijn onvoorziene kosten opleveren en daarom is het belangrijk om een goede indruk van het beleggingsobject te krijgen.

Voor het dagelijks onderhoud wordt vaak een beheerder aangesteld. Dit kan verschillen in technisch beheer en ook administratief beheer. Voor de kosten van het beheer wordt een percentage berekend en vervolgens afgetrokken van het bruto rendement om een goed overzicht van investeringen, onderhoud en uiteindelijke netto rendement te hebben.

Bekijk de mogelijkheden voor het verhuren via Pro Housing of voor het volledige uit handen geven van het beheer (ontzorgpakket) op www.pro-housing.nl 

Neem contact met ons op voor meer informatie over het aankopen of verkopen van uw beleggingspand.

Maak nu een afspraak met Pooters Makelaardij

We plaatsen cookies op je computer om jouw instellingen te bewaren en om te begrijpen hoe mensen onze website gebruiken. Door gebruikt te maken van onze website ga je hiermee akkoord.

Meer informatie