Valuation & appraisals

Valuation & appraisals

Kwaliteit gegarandeerd

Onze taxateur heeft zich toegelegd op het specialistische vak van taxaties. Technische kennis, ervaring in de markt en een nauwgezette beoordeling ter plekke vormen mijn basis voor het taxeren van onroerend goed.

Normaal gesproken als het pand ook snel kan worden bezichtigd en opgenomen heeft u binnen 5 werkdagen na de opdracht het taxatierapport in huis. Soms indien er spoed achter zit en de onderliggende gegevens zijn accuraat en up to date, kan het taxatierapport binnen 24 uur worden geleverd.

Waardebepaling

Wanneer u een afspraak maakt voor een vrijblijvend verkoop gesprek zal een waardebepaling worden afgegeven.

Met deze waardebepaling heeft u een beeld over de waarde van uw woning en kunt u rekening houden met een verkoopprijs en eventueel aankoop nieuwe woning.

Taxaties

Voor ons is een taxatierapport meer dan het invullen van een standaardformulier. Iedere taxatie is een unieke opdracht waarin de opdrachtgever een nagenoeg zuivere reflectie van de actuele marktwaarde van zijn vastgoed kan herkennen.

Kwaliteit gegarandeerd

Onze taxateur heeft zich toegelegd op het specialistische vak van taxaties. Technische kennis, ervaring in de markt en een nauwgezette beoordeling ter plekke vormen mijn basis voor het taxeren van onroerend goed. De taxaties worden o.a. ingezet als onderlegger voor financiering, aankoop, verkoop, fiscale minnelijke waarderingen i.v.m. successie of boedelscheidingtaxaties van onroerend goed, zowel particulier als bedrijfsmatig.

Na ontvangst van de taxatieopdracht wordt er direct contact met u opgenomen en een afspraak gemaakt. Normaal gesproken als het pand ook snel kan worden bezichtigd en opgenomen heeft u binnen 5 werkdagen na de opdracht het taxatierapport in huis. Soms indien er spoed achter zit en de onderliggende gegevens zijn accuraat en up to date, kan het taxatierapport binnen 24 uur worden geleverd.

NWWI Taxaties

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, woningcorporaties, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, betrouwbare en zo objectief mogelijke woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Voor de financiering van een hypotheek met NHG (en steeds vaker ook voor niet NHG-hypotheken) is een “gevalideerd” taxatierapport verplicht. Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én zijn taxatierapporten voldoen aan de daarvoor opgestelde strenge kwaliteitseisen. Door het valideren gaat het bij een taxatierapport echt om de onderbouwing van de marktwaarde en is het taxatierapport meer dan alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van een hypotheek.

Het belang van een goed taxatierapport

In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken is bepaald dat één van de pijlers (de zogenaamde “loan to value”) waarop de maximale financiering van een woning wordt berekend als basis de Marktwaarde heeft. Deze Marktwaarde vindt u terug in het taxatierapport welke door een bij het NWWI aangesloten taxateur is opgesteld.

Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur door voortdurend te controleren. Het NWWI is door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van de NHG) erkend als validatie-instituut en door DNV ISO 9001:2008 gecertificeerd volgens de normen zoals deze door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV) zijn opgesteld. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Op dit moment zijn er ruim 4.350 taxateurs bij het NWWI aangesloten.

Hoe werkt het?

De taxateur werkt binnen een vooraf vastgesteld werkgebied. U kunt zelf bepalen, na de keuze van de geldverstrekker, welke taxateur de opdracht mag uitvoeren. Na acceptatie van de opdracht maakt de taxateur het taxatierapport op en verklaart hierin op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de (door het NWWI aangeleverde) modelwaarden. Hij onderbouwt volgens strenge richtlijnen zijn waardeoordeel en zo wordt voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. U ontvangt, na de digitale ondertekening door de taxateur, het taxatierapport volledig automatisch via de e-mail.

NWWI Taxatierapport aanvragen?

Dat kan op verschillende manieren. Uw hypotheekadviseur of de taxateur van uw keuze kan dit voor u regelen via het NWWI, maar u kunt ook zelf een rapport aanvragen. Ga hiervoor naar de NWWI website: www.nwwi.nl en klik op ‘Rapport Aanvragen’.

Kosten

Een door het NWWI gevalideerd rapport kost u, naast het bedrag voor de taxatie zelf, een bedrag van €53,85 inclusief B.T.W. Op de factuur van de taxatie staan deze kosten apart vermeld als ‘NWWI-bijdrage’.

Taxatieaanvraag

Neem contact om uw taxatie aan te vragen.

We place cookies on your computer to remember your settings and understand how people use our website. By using this site you accept this.

More information